Llars d'infants > SERVEI D’ASSESSORAMENT A EDUCADORS/ES
 
- Orientar i recolzar en aquells aspectes o situacions concretes en les que és necessari un professional especialitzat.

- Informar i oferir pautes d’actuació, exercicis i orientar en aquells casos en que ho considereu convenient.

   

 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net