Llars d'infants > ASSESSORAMENT GLOBAL A LLARS D’INFANTS
 
- Avaluació i control evolutiu dels nens i nenes al llarg de tot el curs escolar tenint en compte les següents àrees:

DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
LLENGUATGE
RELACIONS SOCIALS I AFECTIVES
CAPACITAT COGNITIVA
HÀBITS BÀSICS



- Informes individuals de l’evolució madurativa del nen/a.

- Prevenció, estimulació i orientació en el tractament de possibles dificultats detectades en el desenvolupament.

- Entrevistes amb aquells pares que tenen dubtes i que requereixen d’orientació professional. S’informa, es donen pautes d’actuació o es proposen exercicis per a realitzar casa.

- Assessorament al professorat sobre dubtes, pautes d’actuació i exercicis a realitzar a classe per potenciar i estimular aspectes concrets del grup classe o d’alumnes concrets.

- Xerrades informatives, col•loquis amb pautes d’actuació i consells en diverses àrees que puguin ser d’interès als pares i mares

- Entrega d’articles trimestrals en els que es tracten temes d’interès, com l’adaptació, les joguines que podem regalar per reis, com establir normes i límits als nostres fills i d’altres.

 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net