Llars d'infants > INFORMES D’AVALUACIÓ EVOLUTIVA
 
- Informe escrit en el que es realitza una valoració evolutiva del nen/a tenint en compte:

DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
LLENGUATGE
RELACIONS SOCIALS I AFECTIVES
CAPACITAT COGNITIVA
HÀBITS BÀSICS

- Per aquells pares que sol•licitin l’avaluació del seu fill/a.

- Possibilitat de realitzar una entrevista per tal d’aclarir i especificar dubtes.

   

 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net