Retard i trastorn de la parla i el llenguatge.
Dislàlies
Problemes auditius
Disfonies infantils
Tartamudesa
Trastorn de la comunicació en nens amb dany cerebral
Disglòssia
Disfuncions orofacials
Problemes psicomotrius relacionats amb el llenguatge
Dificultats en la lecto-escriptura
 
Atenció a nens amb necessitats educatives especials (Retard mental, Sindrome de Down, paràlisi cerebral...)
 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net