Mitjançant el procés diagnòstic, la col·laboració amb la família i el treball coordinat amb l’escola es  realitza un treball integrador que ajuda al nen/a i l’adolescent en les seves necessitats concretes.

"Es pot descubrir més coses
d’una persona en una hora
de joc que en un any de
conversa.
" Plató
Trastorns de conducta
Trastorns per dèficit d’atenció, hiperactivitat
Pors i fòbies
Ansietat
Depressió
Eneuresi, encopresi

Procés de separació.

Millora de l’autoestima.

Procés de dol, la pèrdua d’un ésser estimat.

Millora de les Habilitats Socials.

 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net