TALLERS D’AUTOESTIMA I HABILITATS SOCIALS

Taller de prevenció de situacions de "BULLING" i assatjament escolar a primària.

Darrerament el “Bulling” s’ha convertit en un fenomen social que ha creat alarma entre la nostra població, degut a successos tràgicament desencadenats.

El terme “bulling” s’utilitza per denominar processos d’intimidació i victimització entre iguals, en els que un o més alumnes assatgen i intimiden a un altre o altres a través d’insults, rumors, aïllament social, sobrenoms, etc. Això provoca en ells/es sentiments negatius i un patiment excessiu en molts casos.

Tot i no tractar-se d’un fenomen nou ha estat aquests darrers anys quan s’ha començat a realitzar al nostre país estudis i investigacions per tal de valorar la incidència d’aquestes realitats als centres educatius.

D’aquest estudis sorgeixen resultats diversos en els que es reflexa que al voltant d’un 30% dels alumnes pateixen algun tipus d’agressió física o psicològica, xifres que semblen estar en creixença els darrers anys.

Aquesta alça i preocupació social posa de manifest la necessitat de dur a terme estratègies d’intervenció i prevenció en l’àmbit educatiu i familiar.


- PER ALUMNES DE PRIMÀRIA
[Més informació]

- PER PROFESSORS DE PRIMÀRIA
[Més informació]

 
 
Articles
Contes
Jocs
Dibuixos
  La Riera, 14 4t 3a - 08301 Mataró - Tel. 937903166 - info@celpi.net